Onderzoek naar fietscrossbaan in Nijverdal

De gemeente Hellendoorn trekt in de meerjarenbegroting 2018-2021 20.000 euro uit voor een onderzoek naar de fietscrossbaan van De Lochsprinters aan de Beethovenlaan.

Die accommodatie is verouderd en voldoet niet meer aan alle technische eisen, die hieraan door de overkoepelende sportbonden worden gesteld. Het afkeuren van deze baan heeft met name betrekking op de te geringe breedte van de startheuvel en het niet kunnen voldoen aan alle veiligheidseisen voor de rijders en baanmedewerkers.

 Het bestuur van de fietscrossvereniging De Lochsprinters heeft de kosten voor het opknappen van de accommodatie begroot op zo’n 280.000 euro, een bedrag dat de club onmogelijk alleen kan dragen.  Het bestuur heeft daarom bij de gemeente aangeklopt voor een vervanging van de huidige baan. Het onderzoek moet alle problemen en (on)mogelijkheden in beeld brengen. Daarin wordt ook de vraag gesteld of de nieuwe baan wel op de bestaande locatie of elders moet komen en hoeveel de vereniging zelf kan/moet bijdragen.

Fietscross Vouwtenten
Icycle
De vele mogelijkheden bij Fietscrossnieuws.com

Reageer